Medling i Konflikter

Tystnad, oro, prat om andra i små grupper i gruppen. Destruktiva sätt att handskas med varandra och med sitt ansvar att skapa en god arbetsmiljö, för att inte tala om att kunna må bra.


Ofta lever konflikter vidare för att de ibland fungerar som ett sätt att hantera arbetets stress likaväl som det kan röra sig om att man på något sätt upplevt sig sårad eller inte förstår eller litar på andra/varandra.


Närma sig lösningar, ta första stegen är ofta så väldigt svårt när man så tydligt kan se brister hos andra, tycka sig behöva få förståelse mer än att behöva förstå. Men det går.