Handledning i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö


Hur fungerar vårt arbete, vår kommunikation och fördelnig av uppgifter? Kan alla känna delaktighet och får vi alla dela på ansvaret?

Finns det handlingsutrymme för oss och har vi tillräckligt bra förutsättningar för att faktiskt kunna göra alla våra uppgifter?

Vad vet vi om varandra, vilka vi egentligen är, vad vet vi om vad vi alla vill, om vad vi kan?

Hur ofta tänker vi faktiskt på saker vi handskas med varje dag? Tycker vi om sättet som bestämts eller inte?

Vilka tankar och känslor skapas av hur vi gör saker, av hur vi umgås och tilltalar varandra?


Vad pratar vi om och hur använder vi röst, kroppsspråk, gester?


Börjar man titta ordentligt på det här och ändå fler delar så kan vi inse saker, se risker och brister i det vi gör, hitta perspektiv och förstå på nya sätt. Kan vi göra ett förebyggande arbete bra, hjälpas åt att se på varandra och den vardag vi har. Då kan vi lära oss att undvika risker i vår arbetmiljö och att hamna i lägen där vi inte fungerar bra och riskerar vår hälsa.