Jag, är Ove Björk. Beteendevetare, fil. mag i psykologi med arbetsvetenskapligt fokus; ledarskap, organisation, organisatorisk och (psyko)social arbetsmiljö som huvudsaklig gren i mitt arbete sen mer än 20 år tillbaka. Har på konsultbasis arbetat med många chefer, lednings- och arbetsgrupper i hela Sverige som velat lösa diverse problem eller utveckla sitt sätt att fungera, och jag ser fram emot fler. De senaste åtta åren har jag varit verksam i Jönköpings kommun. Mitt huvudspår var UBF och skolans organisatoriska och sociala funktion för de som jobbar där. Uppdraget var omfattande och utmanande, men gav mycket tillbaka och är något jag gärna fortsätter med vart det nu må bli.  


Jag skriver och säger ändå ofta "Vi" när jag berättar om respiro och arbetet med arbetsmiljöfrågor. Ibland behöver man vara fler, därför arbetar jag inte alltid ensam. Har med mig ett nätverk av olika kompetenser (fler beteendevetare, psykolog, pedagoger m.m.) som rycker in när det behövs.


Respiro står för andning/andetag. Namnet är valt med anledning av att det kan ibland kan kännas att det behövs mer eller ny luft i arbetsmiljön, när det stockat sig och av olika anledningar känns som att det liksom inte går att andas fritt. Det händer ibland utan att man menar det att luften liksom går ur. Man behöver hjälp då, man behöver något att gå till, att sikta mot.

Jag vill hjälpa till att hitta riktning och tillsammans med uppdragstagare skapa den kraft som får det att börja röra sig mot det läge när det fungerar och man kan andas fritt.


Finns alltså en lång erfarenhet tillsammans med olika certifierade verktyg i arbetet med att undersöka och säkerställa funktion för att skapa en god arbetsmiljösituation. Arbetsmiljölagens riktlinjer är utgångspunkt för arbetet men man vill komma längre och nå det lagen inte föreskriver explicit. Glädje, Skratt, Hjälpsamhet, Omtanke och det som människor naturligt ger varandra när de mår bra.  


Vi, utgår från Jönköping, och möter er gärna egentligen var som helst i landet.  

Jag driver också Velat.se, vägledande samtal där jag jobbar med privatpersoner; individsamtal om livets utmaningar och kurvor. Den sidan hittar man här:

www.velat.se