Kränkande Särbehandling?

Vår arbetsmiljölag slår fast att kränkande särbehandling inte får förekomma på våra arbetsplatser och att arbetsgivare måste arbeta aktivt för att både förhindra och lösa upplevt nedsättande situationer i arbetsmiljön. 

Med kränkande särbehandling avses handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett sätt som dessa upplever nedsättande. Det kan till exempel handla om ryktesspridning, ord och handlingar eller sexistiska skämt. Beteendena kan ske både i det tysta eller helt öppet. Handlingarna riskerar leda till ohälsa och frånvaro och/eller till ett upplevt utanförskap på den egna arbetsplatsen.


Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accepteras i verksamheten och se till att det finns rutiner för hur kränkande särbehandling ska hanteras och hur den som upplever sig drabbad kan få stöd snabbt. Chefer och ledare ska ha kunskap om hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling på arbetsplatsen.


Men det kan vara svårt att upptäcka kränkande särbehandling/mobbing.


  • Kan jag vara mig själv på jobbet, stå för att jag tror och tycker olika än andra?


  • Delar vi t.ex. synen på effektivitet och arbetsmängd, vad det innebär det om vi inte gör det?


  • Hur fungerar vår chef, och hur agerar ledningen om vi tycker olika om saker? 


  • Frågorna är ofta många rörande "kränkande särbehandling".


Vi har jobbat aktivt med dessa frågor ända sedan lagen skrärptes 2015 och hjälper er ta reda på svaren gällande just er arbetsmiljö?unsplash