a i m - handledning för chef

aspiration i momentum;


Står hos oss för att andas in ny luft, samtala och titta inåt i oss själva för att få igång en rörelse.

En rörelse som ska ta oss från ett läge där du kanske känner frustration/uppgivenhet att det bara inte riktigt fungerar eller känns som du vill. Tillsammans rör vi oss emot ett läge där du känner dig tryggare som person och ledare och kan uppleva att det fungerar mer som du önskar dig.


aspiration - inandning, önskan, förhoppning och strävan mot något.

i

momentum - en styrka eller kraft som uppnås genom rörelse eller genom en serie händelser.

 

a i m står sammantaget för att som ledare få kunskap och kraft att hjälpa sin arbetsgrupp att stegvis förändra och rikta om mot ett önskat gemensamt mål.  Detta genom samtal och reflektion med hjälp av erfaren handledare.